Oprichting van be Hydro

Onze dochteronderneming ABC en het bedrijf CMB hebben een nieuw bedrijf opgericht genaamd be Hydro bvba, waarbij ABC en CMB elk 50% van het kapitaal hebben bijgedragen. be Hydro heeft als doel om dual-fuel motoren op basis van diesel en waterstof, alsook mono-fuel motoren op waterstof te ontwikkelen en op de markt te brengen. Waterstof heeft het potentieel om een belangrijke rol te spelen in de energietransitie: productie van waterstof op basis van groene stroom is een oplossing voor de opslag van hernieuwbare energie. ABC verleent zijn expertise op vlak van motoren aan de start-up, CMB zijn ervaring in de opslag en gebruik van waterstof.