Geconsolideerde rekening 2017 – 2016


De holding Ogepar werd opgericht in 1985. Het beschikt over een kapitaal van 100 miljoen euro. De Groep telt meer dan 1700 mensen die in vijf sectoren en op 3 continenten actief zijn. We hechten belang aan onze onafhankelijkheid bij het nemen van beslissingen, onze financiële autonomie en de stabiliteit binnen onze teams. De gerealiseerde winst staat ten dienste van de groei van de dochterondernemingen.


Bekijk per jaar

GECONSOLIDEERDE BALANS (EUR ‘000) 2017 2016
Vaste activa 80.833 77.345
Vlottende activa 195.130 202.725
Liquide middelen 60.913 61.875
TOTAAL ACTIVA 336.876 341.945
Eigen vermogen 200.604 177.626
Subsidies en voorzieningen 21.032 19.184
Schulden 115.240 145.135
TOTAAL PASSIVA 336.876 341.945
GECONSOLIDEERDE RESULTATEN REKENING (EUR ‘000) 2017 2016
Bedrijfsopbrengsten 285.922 261.755
Bedrijfsresultaat 36.000 17.273
AANDEEL VAN DE GROEP IN HET NETTO RESULTAAT 23.974 10.065

 


 

Omzet

Per continent

Per sector