Geconsolideerde rekening 2021 – 2020


De holding Ogepar werd opgericht in 1985. Het beschikt over een kapitaal van 100 miljoen euro. De Groep telt meer dan 1700 mensen die in vijf sectoren en op 3 continenten actief zijn. We hechten belang aan onze onafhankelijkheid bij het nemen van beslissingen, onze financiële autonomie en de stabiliteit binnen onze teams. De gerealiseerde winst staat ten dienste van de groei van de dochterondernemingen.


Bekijk per jaar

GECONSOLIDEERDE BALANS (EUR ‘000) 2021 2020
Vaste activa 177,983 167.738
Vlottende activa 274,815 216.961
Liquide middelen 80,271 86.835
TOTAAL ACTIVA 533,069 471.534
Eigen vermogen 295,082 277.427
Minderheidsbelangen
329 22
Subsidies en voorzieningen 42,217 46.199
Schulden 195,441 147.886
TOTAAL PASSIVA 533,069 471.534
GECONSOLIDEERDE RESULTATEN REKENING (EUR ‘000) 2021 2020
Bedrijfsopbrengsten 351,376 291.859
Bedrijfsresultaat 18,995 11.018
AANDEEL VAN DE GROEP IN HET NETTO RESULTAAT 15,905 8.044

 


Omzet

Per continent

[visualizer id=”2387″]

Per sector

[visualizer id=”2365″]