Geconsolideerde rekening 2019 – 2018


De holding Ogepar werd opgericht in 1985. Het beschikt over een kapitaal van 100 miljoen euro. De Groep telt meer dan 1700 mensen die in vijf sectoren en op 3 continenten actief zijn. We hechten belang aan onze onafhankelijkheid bij het nemen van beslissingen, onze financiële autonomie en de stabiliteit binnen onze teams. De gerealiseerde winst staat ten dienste van de groei van de dochterondernemingen.


Bekijk per jaar

GECONSOLIDEERDE BALANS (EUR ‘000) 2019 2018
Vaste activa 99.712 87.611
Vlottende activa 193.896 187.817
Liquide middelen 78.303 78.751
TOTAAL ACTIVA 371.911 354.179
Eigen vermogen 229.456 218.458
Minderheidsbelangen
22 1.266
Subsidies en voorzieningen 25.081 24.145
Schulden 117.352 110.310
TOTAAL PASSIVA 371.911 354.179
GECONSOLIDEERDE RESULTATEN REKENING (EUR ‘000) 2019 2018
Bedrijfsopbrengsten 309.601 315.117
Bedrijfsresultaat 13.921 29.377
AANDEEL VAN DE GROEP IN HET NETTO RESULTAAT 10.398 19.268

 


Omzet

Per continent

[visualizer id=”2387″]

Per sector

[visualizer id=”2365″]