Geconsolideerde rekening 2018 – 2017


De holding Ogepar werd opgericht in 1985. Het beschikt over een kapitaal van 100 miljoen euro. De Groep telt meer dan 1700 mensen die in vijf sectoren en op 3 continenten actief zijn. We hechten belang aan onze onafhankelijkheid bij het nemen van beslissingen, onze financiële autonomie en de stabiliteit binnen onze teams. De gerealiseerde winst staat ten dienste van de groei van de dochterondernemingen.


Bekijk per jaar

GECONSOLIDEERDE BALANS (EUR ‘000) 2018 2017
Vaste activa 87.611 80.833
Vlottende activa 187.817 195.130
Liquide middelen 78.751 60.913
TOTAAL ACTIVA 354.179 336.876
Eigen vermogen 218.458 199.553
Minderheidsbelangen
1.266 1.051
Subsidies en voorzieningen 24.145 21.032
Schulden 110.310 115.240
TOTAAL PASSIVA 354.179 336.876
GECONSOLIDEERDE RESULTATEN REKENING (EUR ‘000) 2018 2017
Bedrijfsopbrengsten 315.117 285.923
Bedrijfsresultaat 29.377 36.000
AANDEEL VAN DE GROEP IN HET NETTO RESULTAAT 19.268 23.974

 


Turnover

By continent

By sector