Aanbesteding, handel en distributie in de autosector


Dankzij de expertise van ABC Contracting (BE) en de Afrikaanse flialen –ABC Sodimel (CD), Ivoiremotor (CI), Procob (CG), Procobu (BI) en Rwandamotor (RW) -kan de Groep sleutel-op-de-deur oplossingen aanbieden voor thermische en hybride krachtcentrales, waterkrachtcentrales en elektriciteitsnetten. OETS (CN) handelt op verzoek van ABC Contracting als aankoopcentrale voor deze projecten. OMTD (FR) is ook actief in deze sector, maar dan voornamelijk in Europa en in de nucleaire sector.

Hydroelectric power plant in Mukungwa (RW) Showroom Ivoiremotor (CI)