Geconsolideerde rekening 2022 – 2021


De holding Ogepar werd opgericht in 1985. Het beschikt over een kapitaal van 100 miljoen euro. De Groep telt meer dan 1700 mensen die in vijf sectoren en op 3 continenten actief zijn. We hechten belang aan onze onafhankelijkheid bij het nemen van beslissingen, onze financiële autonomie en de stabiliteit binnen onze teams. De gerealiseerde winst staat ten dienste van de groei van de dochterondernemingen.


Bekijk per jaar

GECONSOLIDEERDE BALANS (EUR ‘000) 2022 2021
Vaste activa 168,516 177,983
Vlottende activa 293,550 274,815
Liquide middelen 81,548 80,271
TOTAAL ACTIVA 543,614 533,069
Eigen vermogen 322,522 295,082
Minderheidsbelangen
336 329
Subsidies en voorzieningen 47,881 42,217
Schulden 172,875 195,441
TOTAAL PASSIVA 543,614 533,069
GECONSOLIDEERDE RESULTATEN REKENING (EUR ‘000) 2022 2021
Bedrijfsopbrengsten 458,015 351,376
Bedrijfsresultaat 32,379 18,995
AANDEEL VAN DE GROEP IN HET NETTO RESULTAAT 27,437 15,905

 


Omzet

Per continent

[visualizer id=”2387″]

Per sector

[visualizer id=”2365″]