Geconsolideerde rekening 2020 – 2019


De holding Ogepar werd opgericht in 1985. Het beschikt over een kapitaal van 100 miljoen euro. De Groep telt meer dan 1700 mensen die in vijf sectoren en op 3 continenten actief zijn. We hechten belang aan onze onafhankelijkheid bij het nemen van beslissingen, onze financiële autonomie en de stabiliteit binnen onze teams. De gerealiseerde winst staat ten dienste van de groei van de dochterondernemingen.


Bekijk per jaar

GECONSOLIDEERDE BALANS (EUR ‘000) 2020 2019
Vaste activa 167.738 99.712
Vlottende activa 216.961 193.896
Liquide middelen 86.835 78.303
TOTAAL ACTIVA 471.534 371.911
Eigen vermogen 277.427 229.456
Minderheidsbelangen
22 22
Subsidies en voorzieningen 46.199 25.081
Schulden 147.886 117.352
TOTAAL PASSIVA 471.534 371.911
GECONSOLIDEERDE RESULTATEN REKENING (EUR ‘000) 2020 2019
Bedrijfsopbrengsten 291.859 309.601
Bedrijfsresultaat 11.018 13.921
AANDEEL VAN DE GROEP IN HET NETTO RESULTAAT 8.044 10.398

 


Omzet

Per continent

[visualizer id=”2387″]

Per sector

[visualizer id=”2365″]