Geconsolideerde rekening 2015 – 2014


De holding Ogepar werd opgericht in 1985. Het beschikt over een kapitaal van 100 miljoen euro. De Groep telt meer dan 1700 mensen die in vijf sectoren en op 3 continenten actief zijn. We hechten belang aan onze onafhankelijkheid bij het nemen van beslissingen, onze financiële autonomie en de stabiliteit binnen onze teams. De gerealiseerde winst staat ten dienste van de groei van de dochterondernemingen.


Bekijk per jaar

GECONSOLIDEERDE BALANS (EUR ‘000) 2015 2014
Vaste activa 73.332 72.162
Vlottende activa 237.983 218.380
TOTAAL ACTIVA 311.315 290.542
Eigen vermogen 154.009 139.562
Subsidies en voorzieningen 17.706 17.652
Schulden 139.600 133.328
TOTAAL PASSIVA 311.315 290.542
GECONSOLIDEERDE RESULTATEN REKENING (EUR ‘000) 2015 2014
Opbrengsten 217.799 209.266
Bedrijfsresultaat 23.887 20.374
Current result 24.132 20.605
AANDEEL VAN DE GROEP IN HET NETTO RESULTAAT 16.730 14.016