Geconsolideerde rekening 2013 – 2012


De holding Ogepar werd opgericht in 1985. Het beschikt over een kapitaal van 100 miljoen euro. De Groep telt meer dan 1700 mensen die in vijf sectoren en op 3 continenten actief zijn. We hechten belang aan onze onafhankelijkheid bij het nemen van beslissingen, onze financiële autonomie en de stabiliteit binnen onze teams. De gerealiseerde winst staat ten dienste van de groei van de dochterondernemingen.


Bekijk per jaar

CONSOLIDATED BALANCE SHEET (EUR ‘000) 2013 2012
Vaste activa 76.112 80.402
Vlottende activa 166.549 139.389
TOTAAL 242.661 219.791
Eigen vermogen 131.456 122.595
Voorzieningen 9.831 11.076
Schulden & kort schulden 101.373 86.119
TOTAAL SCHULDEN 242.661 219.791
CONSOLIDATED PROFIT & LOSS ACCOUNT (EUR ‘000) 2013 2012
Omzet 154.087 195.899
Operationeel resultaat 19.868 26.217
Winst van het boekjaar 17.699 17.825
AANDEEL VAN DE GROEP IN HET NETTO RESULTAAT 7.870 10.748