Geconsolideerde rekening 2012 – 2011


De holding Ogepar werd opgericht in 1985. Het beschikt over een kapitaal van 100 miljoen euro. De Groep telt meer dan 1700 mensen die in vijf sectoren en op 3 continenten actief zijn. We hechten belang aan onze onafhankelijkheid bij het nemen van beslissingen, onze financiële autonomie en de stabiliteit binnen onze teams. De gerealiseerde winst staat ten dienste van de groei van de dochterondernemingen.


Bekijk per jaar

CONSOLIDATED BALANCE SHEET (EUR ‘000) 2012 2011
Vaste activa 80.402 75.365
Vlottende activa 139.389 141.143
TOTAAL 219.791 216.507
Eigen vermogen 122.595 108.736
Voorzieningen 11.076 16.379
Schulden & kort schulden 86.119 91.392
TOTAAL SCHULDEN 219.791 216.507
CONSOLIDATED PROFIT & LOSS ACCOUNT (EUR ‘000) 2012 2011
Omzet 195.899 189.920
Operationeel resultaat 26.217 16.379
Winst van het boekjaar 17.825 15.320
AANDEEL VAN DE GROEP IN HET NETTO RESULTAAT 10.748 11.002